ศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัดปัตตานี

                             

           "ศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัดปัตตานี เต็มใจให้บริการ"

                "ข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว ปรับปรุงฉับไว ทันทุกสถานการณ์ เชื่อถือได้"

            

 

     รายงานข้อมูลด้านแรงงาน รายไตรมาส  รายปี

 

          

 

 ดูทั้งหมด

      ข้อมูล ข่าวสาร น่ารู้

 

          

แหล่งที่มาของข้อมูล: สำนักงานจังหวัดปัตตานี, สำนักงานสถิติแห่งชาติ, กระทรวงแรงงาน             ดูเพิ่มเติม

 

 

      บริการด้านแรงงาน